Anders Lettström

Familjen Lettström

Familjen stammar från Värmland, Sunds socken. Namnet härleds från vattendraget som flyter genom Karlskoga, Letälven(tidigare Letströmmen)

Anders Olofsson Lettström tog värvning i Carl XII:s arme och deltog krigen i Tyskland och Norge. Hans militära grad var Fältväbel, en gradbeteckning på kompaniets äldste underofficer. När konungen stupade vid belägringen av Fredriks Hald följde Lettström med armen i återtåget till Stockholm, där han slog sig ner och bildade familj 1718.

Verksamheten under kommande generationer:

  • Krydd- och läkemedelshandel
  • Bank-och finansverksamhet
  • Fastighetsägande/jordbruk
  • Arkitektkonsultrörelse
  • Verksamhet inom fastighetsbranschen

Läs mer

Sköldnora kungsgård

Välkommen till Sköldnora Kungsgård

Strax norr om Stockholm i Upplands Väsby kommun, vackert belägen vid Norrvikens strand ligger denna gård med anor från Heliga Birgittas dagar. Fastigheten förvaltas av Sköldnora Förvaltnings AB.

Läs mer

Lettströmaffären

anders-svartvit

De skandaler som frambesvors av publiceringen av Den motvillige monarken och av Mille Markovics påståenden om besvärande bilder kompletterades inom kort av ännu en skandal, vilken vida överträffade den ursprungliga vad beträffar rubriker och löpsedlar - Lettströmaffären. Den är fortfarande (hösten 2012) att betrakta som en levande nyhet inom journalistkåren, eftersom det ständigt presenteras nya versioner av vad som egentligen hände.

Läs mer 

Kontakt

SvenskaLänkar.com

Kontakt information

+468 661 55 84
alettstrom@skoldnora.se
Floragatan 21
114 31 STOCKHOLM