Anders Lettström

Lettström familjen

Familjen stammar från Värmland, Sunds socken. Namnet härleds från vattendraget som flyter genom Karlskoga, Letälven(tidigare Letströmmen)

Anders Olofsson Lettström tog värvning i Carl XII:s arme och deltog krigen i Tyskland och Norge. Hans militära grad var Fältväbel, en gradbeteckning på kompaniets äldste underofficer. När konungen stupade vid belägringen av Fredriks Hald följde Lettström med armen i återtåget till Stockholm, där han slog sig ner och bildade familj 1718.

Verksamheten under kommande generationer:

  • Krydd- och läkemedelshandel
  • Bank-och finansverksamhet
  • Fastighetsägande/jordbruk
  • Arkitektkonsultrörelse
  • Verksamhet inom fastighetsbranschen

Läs mer

Lettström affären

anders-svartvit

De skandaler som frambesvors av publiceringen av Den motvillige monarken och av Mille Markovics påståenden om besvärande bilder kompletterades inom kort av ännu en skandal, vilken vida överträffade den ursprungliga vad beträffar rubriker och löpsedlar - Lettströmaffären. Den är fortfarande (hösten 2012) att betrakta som en levande nyhet inom journalistkåren, eftersom det ständigt presenteras nya versioner av vad som egentligen hände.

Läs mer 

Uppdatering 2020-11-04

Anders Lettström – Dagens ekot

Det inträffade är nog ett av de mest skrämmande tilltagen av Sveriges radio/dagens eko.

Läs mer

Utpressning eller beskyddarbrott...

Nu när eventuella brott definitivt kan anses vara preskriberade, och media och allmänheten glömt drev, skriverier och spekulationer känner jag att jag kan vara mer öppen om det som inträffade 2011.

Att bli kontaktad av en utomstående som via en bekant sökte upp mig., kalla honom Mr. W, som ville lämna uppgifter om den grovt kriminelle Mille Markovic som uppgivit sig ha komprometterande fotografier av Kung Carl XVI är kanske inte konstigt.  Markovic, välkänd tidigare dömd utpressare, var då 2010–11, massmedias gunstling och höjdes av såväl TV och radio som tidningar till skyarna.

Lär mer:

Kontakt

SvenskaLänkar.com

Kontakt information

+468 661 55 84
alettstrom@skoldnora.se
Floragatan 21
114 31 STOCKHOLM