Lettström familjen

Familjen stammar från Värmland, Sunds socken. Namnet härleds från vattendraget som flyter genom Karlskoga, Letälven(tidigare Letströmmen)

Anders Olofsson Lettström tog värvning i Carl XII:s arme och deltog krigen i Tyskland och Norge. Hans militära grad var Fältväbel, en gradbeteckning på kompaniets äldste underofficer. När konungen stupade vid belägringen av Fredriks Hald följde Lettström med armen i återtåget till Stockholm, där han slog sig ner och bildade familj 1718.

Verksamheten under kommande generationer:

  • Krydd- och läkemedelshandel
  • Bank-och finansverksamhet
  • Fastighetsägande/jordbruk
  • Arkitektkonsultrörelse
  • Verksamhet inom fastighetsbranschen

Läs mer