Lettström-affären

Kapitel 7
Lettström affären
De skandaler som frambesvors av publiceringen av Den motvillige monarken och av Mille Markovics påståenden om besvärande bilder kompletterades inom kort av ännu en skandal, vilken vida överträffade den ursprungliga vad beträffar rubriker och löpsedlar – Lettströmaffären. Den är fortfarande (hösten 2012) att betrakta som en levande nyhet inom journalistkåren, eftersom det ständigt presenteras nya versioner av vad som egentligen hände.

Läs mer: